Notes/ Aclariments

1 Geografía general de España, de Manuel de Terán, L. Solé Sabarís i J. Vilà Valentí, pàg. 139.
2 Geografía general de España, de Manuel de Terán, L. Solé Sabarís i J. Vilà Valentí, pàg. 139.
3 Geografía general de España, de Manuel de Terán, L. Solé Sabarís i J. Vilà Valentí, pàg. 139.
4 Atlas d’Andorra, pàg. 55 (veure bibliografia).
5 Atlas d’Andorra, pàg. 55 (veure bibliografia).