Introducció

 


El treball que oferim a continuació és un estudi sobre les precipitacions. Concretament hem analitzat com es distribueixen, de forma estimativa, les mitjanes anuals de precipitació a Andorra. Abans, però, d’entrar en aquesta anàlisi, hem volgut fer algunes consideracions generals entorn del clima andorrà i pirinenc.