Data de la publicació d’aquest estudi a internet: octubre del 2005