Fonts de les dades i bibliografia

- ADELLACH, Bonaventura i GANYET, Ramon (1977): Estadístiques de les Valls d’Andorra. Andorra, M.I. Consell General. Dades dels pluviòmetres totalitzadors de Juclar, Coma del Forat i la pleta de Rialp.
- ADELLACH, Bonaventura i GANYET, Ramon (1977):
Geografia i diccionari geogràfic de les Valls d’Andorra. Consell General de les Valls d’Andorra.
- ALBENTOSA, Luís Miguel (1989): “El clima”, dins Geografía general de España, volum I: Geografía física. Barcelona, Planeta.
- CAPEL MOLINA, José Jaime (1981): Los climas de España. Barcelona, Oikos-tau. Col·lecció “Ciencias geográficas”, 8.
- COMMISSION DES RESEAUX METEOROLOGIQUES, PYRÉNÉES ORIENTALES: Annales climatologiques. Perpinyà. Dades de precipitació d’Ansalonga del període 1961-1990 i del pluvionivòmetre totalitzador del Pas de la Casa del període bàsic 1963-1974.
- CONSELLERIES I MINISTERIS D’ANDORRA ( AGRICULTURA, COMERÇ I INDÚSTRIA; ECONOMIA; FINANCES, COMERÇ I INDÚSTRIA): Dades de precipitació de l’observatori del Roc de sant Pere del període bàsic 1986-2000.
- FONT TULLOT, Inocencio (1983): Climatología de España y Portugal, Madrid, Instituto Nacional de Meteorología.
- FORCES ELÈCTRIQUES D’ANDORRA (FEDA): Dades de precipitació de Ransol, la central-hidroelèctrica i Engolasters.
- GÓMEZ ORTIZ, Antonio (coordinador) (1991): Atlas d’Andorra, Govern d’Andorra-Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut.
- KESSLER, Jacques i CHAMBRAUD, André (1986): La météo de la France.Tous les climats localité par localité, Éditions J.C. Lattès.
- LLAUGÉ, Félix (1986): Iniciación a la Meteorología, Barcelona, MARCOMBO.
- LLOBET, Salvador (1986): El medi i la vida a Andorra. Estudi geogràfic (any 1947), “Col·lecció Andorra històrica i literària”, núm. 9. Editorial Promocions Literàries.
- LÓPEZ GÓMEZ, Antonio (1986): “El clima”, dins Geografía general de España, de Manuel de Terán, L. Solé Sabarís i J. Vilà Valentí. Pàg. 139-170. Barcelona, Ariel.
- MARTÍN VIDE, Javier (1992): “El clima”, dins Geografia general dels Països Catalans, volum 1 (“El clima i el relleu”), pàg. 1-110. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

- RASO NADAL, J. M. (1999):
El clima d’Andorra; col·lecció “Monogràfics de geografia”, núm 5; Govern d’Andorra: Ministeri d’Educació, Joventut i Esports.

-VIERS, Georges (1973): Los Pirineos, col·lecció “¿Qué sé?”, núm. 100, Vilassar de Mar (Barcelona), Oikos-tau.
- VILÀ i VALENTÍ, Joan i MARTÍN VIDE, Javier: “Els trets singulars del clima d’Andorra”, dins Andorra. Anuari socioeconòmic 1997, pàg. 94-114. Banca Privada d’Andorra.